Program Zjazdu w Licheniu

Program Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów w Licheniu w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. organizowanego z udziałem Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY W POLSCE

23 IV 2018r. (poniedziałek)

13.30 – obiad

14.30 – Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

15.30 – przerwa kawowa

16.00 – I sesja plenarna:

 1. Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży – ks. prof. KUL dr hab. D. Lipiec (KUL)
 2. Tożsamość duszpasterza młodzieży i animatora – dr J. Kurosz (UAM)
 3. Formacja prezbitera duszpasterza młodzieży i animatora – ks. prof. UAM dr hab. M. Polak (UAM)

dyskusja

19.00 – msza św. w bazylice pod przewodnictwem bpa dra W. Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej

20.30 – braterskie świętowanie

24 IV 2018r. (wtorek)

7.00 – msza św. w kaplicy

8.00 – śniadanie

9.00 – II Sesja plenarna:

 1. Aktualny obraz duszpasterstwa młodzieży w Polsce – ks. mgr lic. Parafiniuk (sekretarz Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży)
 2. Dzisiejsza młodzież- czym różni się od młodzieży sprzed lat. – prof. dr hab. K. Koseła (UW)
 3. Aktualne konteksty życia młodzieży – dr M. J. Tutak (UKSW)

dyskusja

10.30 – przerwa kawowa

11.00 – Sesje tematyczne:

 1. Duszpasterstwo indywidualne

Referat wprowadzający: Indywidualne towarzyszenie młodemu człowiekowi w dojrzewaniu wiary  – ks. prof. UMK dr hab. Z. Zarembski (UMK)

 1. Duszpasterstwo wspólnotowe

Referat wprowadzający: Rola zrzeszeń religijnych we wspólnotowym towarzyszeniu młodzieży w rozwoju wiary – o. prof. KUL dr hab. M. Fiałkowski OFMConv (KUL)

 1. Katecheza młodzieżowa

Referat wprowadzający: W służbie dojrzewania wiary młodzieży. Miedzy szkołą a parafią –   ks. prof. dr hab. J. Szpet (UAM)

 1. Preewangelizacja młodzieży:

Referat wprowadzający: Preewangelizacyjna rola Kościoła w kontekście duszpasterstwa młodzieży  – ks. prfo. PWT dr hab. B. Drożdż  (PWT Wrocław)

12.30 – sprawozdanie z sesji tematycznych i dyskusja

13.30 – obiad

 

Informacje organizacyjne zostaną nadesłane w najbliższym czasie.

Rozdziały w monografii o duszpasterstwie młodzieży

Polskie Stowarzyszenia Pastoralistów wraz z Radą KEP ds. Młodzieży przygotowuje monografię naukową, do tworzenia której zapraszamy zarówno teologów, jak też przedstawicieli nauk społecznych. W publikacji mają się znaleźć artykuły ukazujące aktualny obraz duszpasterstwa młodzieży w Polsce, cechy współczesnej młodzieży oraz aktualne konteksty jej życia. Pragniemy też ukazać biblijno-teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży, jak również problematykę tożsamości i formacji duchownych duszpasterzy młodzieży oraz animatorów świeckich. Chcemy też zaprezentować 6 wymiarów duszpasterstwa młodzieży:

 • Duszpasterstwo indywidualne (spowiednictwo i rozmowa duszpasterska)
 • Grupy i ruchy religijne
 • Lekcje religii, katechezy parafialne
 • Rekolekcje szkolne
 • Ewangelizacja stadionowo-uliczna
 • Media społecznościowe

Osoby zainteresowane zamieszczeniem artykułu w przygotowywanej pracy prosimy o przesłanie proponowanego tytułu i abstraktu do 5. lutego 2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy

Autorzy, których propozycje Komitet Naukowy monografii zakwalifikuje do publikacji zostaną poinformowani indywidualnie poinformowani o wymaganiach wydawniczych. Jednocześnie informujemy, że tekst w wersji ostatecznej należy złożyć do 23 marca 2018 r.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2017

Życzę Wszystkim doświadczenia bliskości i miłości Pana Jezusa, nieustannego duchowego wzrastania, zdrowia, pogody ducha, spotkań z mądrymi i dobrymi ludźmi, inspiracji Ducha Świętego do kreatywności intelektualnej, umiejętności pomnażania otrzymanych charyzmatów w służbie rozwoju Kościoła.
Ks. Tomasz Wielebski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
P.S.
Wstępnie informuję, że Zjazd PSP poświęcony DUSZPASTERSTWU MŁODZIEŻY odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2018 roku w Licheniu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Życzenia dla bpa Wiesława Śmigla

Biskup Wiesław 

„Biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4, 32).”

Evangelii Gaudium 31.

Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, profesorowi teologii pastoralnej i członkowi naszego Stowarzyszenia życzymy wielu Bożych łask w dziele pasterzowania diecezją toruńską. Niech kierując się miłością pasterską, prowadzi ją drogami nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego, urzeczywistniając ideał communio.

Z wyrazami modlitwy

Zarząd i członkowie PSP

Pożegnanie bpa Ryczana

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów pragnę pożegnać śp. ks. prof. bpa hab. Kazmierza Ryczana, który prowadząc od 1976 roku różnorakie zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukształtował sposób myślenia wielu polskich teologów pastoralistów. Jego wykłady, ćwiczenia i seminarium naukowe gromadziły zawsze wielu słuchaczy. Biskup Profesor w umiejętny sposób potrafił łączyć socjologię religii i katolicką naukę społeczną z teologią pastoralną, pokazując, jak harmonijnie prowadzona interdyscyplinarna refleksja naukowa ma zawsze wyprzedzać działania duszpasterskie. Poszerzając nasze spojrzenie i kształtując sposób myślenia, uczył właściwego odczytywania znaków czasu, prognozowania i adekwatnego do zachodzących przemian modelowania działalności duszpasterskiej. Nigdy też nie uchylał się od oceny w świetle Ewangelii i zasad katolickiej nauki społecznej aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, dając niejednokrotnie świadectwo swojego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Biskup Profesor dał się poznać jako osoba odznaczająca się serdeczną i życzliwą postawą wobec młodzieży akademickiej. Z jednej strony był wymagający, z drugiej potrafił empatycznie podejść do studentów wiedząc, jak trudno nieraz zrozumieć im socjologiczne meandry.

Dziękując Dobremu Bogu za dar Osoby Biskupa Profesora, zapewniamy o naszej modlitwie za Jego duszę. Całej Diecezjalnej Rodzinie oraz najbliższym krewnym składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Naszego Profesora.

Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Polecamy książkę o. Andrzeja Potockiego

Nakładem Wydawnictwa PWN w 2017 roku ukazała się książka o. Andrzeja Potockiego OP pod znamiennym tytułem: „O Kościele także socjologicznie”.

W recenzji książki prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska napisała:

„Książka przynosi w istocie zgrabnie ujętą syntezę, swego rodzaju podsumowanie, wieloletnich badań autora nad różnymi aspektami życia Kościoła katolickiego w Polsce. Rozprawa jest wielowątkowa i bardzo obszerna, lecz – jak zapewnia Autor – przyjazna czytelnikowi. Można ją czytać fragmentarycznie, gdyż każda część pomyślana jest jako problemowo samodzielna całość.  Komunikatywny i ładny język to atut dodatkowy, ale i niezbędny gdy książka dedykowana jest do tak polifonicznego środowiska czytelników: teoretyków i praktyków, świeckich i duchownych, nauczycieli i studentów. Każdy znajdzie w niej dla siebie coś ciekawego i niebanalnego.”

Wyzwania duszpasterskie Kościoła katolickiego z perspektywy amerykańskiej

Wydział Teologiczny we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego zaprasza na wykład prof. Thomasa Gaunta z Centrum Badań Apostolskich przy Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie:

Wyzwania duszpasterskie Kościoła katolickiego z perspektywy amerykańskiej

Będzie to okazja do zapoznania się z wynikami badań Kościoła katolickiego prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych.

18 maja 2017 (czwartek), godz. 8:00-9:30, sala 225, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Dewajtis 5)

o. Thomas Gaunt jest specjalistą od planowania duszpasterskiego. Studiował w St. Louis i Chicago. Pracował również jako wychowawca w jezuickich strukturach. Przez dziesięć lat był dyrektorem badań i planowania w diecezji Charlotte. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania parafii, działalności charytatywnej oraz komunikacji. Obecnie jest dyrektorem Centrum Badań Apostolskich przy Uniwersytecie Georgetown.

Konferencja naukowa „Komunikacja w duszpasterstwie”

Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie zaprasza na konferencję „Komunikacja w duszpasterstwie”, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 na Kampusie Dewajtis w Warszawie. Do wygłoszenia referatu zachęcamy studentów, doktorantów, doktorów i zainteresowanych tematem pracownikow naukowych z wydziałów teologicznych w Polsce. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z Program KonferencjiRegulaminem zgłaszania referatów i Formularz internetowy, w którym należy zamieścić abstrakt.

Wielkanoc 2017

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio (…) na świadków (Dz 10, 40).
Niech  spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem tak przemieni nasze życie, że napełnieni Jego mocą będziemy wszędzie i każdemu głosić wiarę, która przenosi  góry niewiary, nadzieję pozwalającą pokonać smutek i zwątpienie oraz miłość, która wszystko zwycięży.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
Tworząc komunię misyjną, bądźmy Kościołem wychodzącym głosić Ewangelię
wszystkim ludziom  w każdym miejscu, przy każdej okazji (…) podążając drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia (EG 23, 25).
P.S. Do zobaczenia na naszym spotkaniu w Toruniu 24 i 25 kwietnia.