Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego

kaminski

30 października 2013 r. na KUL odbędzie się sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego:

„W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo”

Termin: środa, 30 października 2013 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II aula C-1031

9.15 Msza św. w kościele akademickim (ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL)

10.00 Otwarcie sesji: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL, o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv KUL

Sesja pierwsza – przewodniczy ks. dr hab. Adam Przybecki, prof. UAM

10.10 Życie i działalność naukowa ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego – ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

10.30 Wkład ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego w rozwój teologii pastoralnej – o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv KUL

10.50 Parafia w badaniach naukowych ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego – ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL

11.10 Badania naukowe ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego nad duszpasterstwem – ks. dr

hab. Dariusz Lipiec KUL

Przerwa 11.30-12.00 (kawa)

Sesja druga – przewodniczy ks. prof. dr hab. Adam Skreczko UKSW

12.00 Refleksja naukowa ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego nad duszpasterstwem rodzin – ks. dr Grzegorz Pyźlak KUL

12.20 Rola socjologii w badaniach teologiczno-pastoralnych ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego – ks. dr hab. Kazimierz Święs KUL

12.40 Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – człowiek nauki i wierny przyjaciel – ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński UKSW

13.00 Związki ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego z krakowskim środowiskiem teologicznym – ks. prof. dr hab. Jan Wal UPJPII

13.20 Wręczenie księgi pamiątkowej

Przemówienia gości

Słowo ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.