Sympozjum z racji 10-lecia śmierci ks. prof. dra hab. Romualda Raka

rak

13 listopada 2013 r. na KUL odbędzie się sympozjum z racji 10-lecia śmierci ks. prof. dra hab. Romualda Raka:

„Ks. prof. dr hab. Romuald RAK: Teologiem-pastoralistą doby posoborowej”

MIejsce: Sala 1031 KUL – Collegium Joannie Pauli II X Piętro

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Otwarcie Sympozjum – Ks. Dziekan Wydziału Teologii KUL

Powitanie uczestników i wprowadzenie – Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

I Sesja: 10.15 – 11.00

 • Wkład ks. prof. R. Raka w rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej KUL – ks. prof. dr hab. R. Kamiński
 • Nurt liturgiczny badań naukowych ks. prof. R. Raka – ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
 • Nurt historyczno-pastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka – o. dr hab. Marek Fiałkowski
 • Nurt teologiczno-pastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka – ks. dr hab. Dariusz Lipiec

II Sesja: 12.00 – 13.00

 • Wkład ks. prof. R. Raka w rozwój badań nad Eucharystią – ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
 • Działalność duszpasterska ks. prof. R. Raka w Archidiecezji Katowickiej – ks. dr hab. Bogdan Biela
 • Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. R. Raka w Archidiecezji Katowickiej – ks. dr hab. Leszek Szewczyk
 • Działalność muzyczna ks. prof. R. Raka w Archidiecezji Katowickiej – ks. prof. dr hab. Antoni Reginek

Świadectwa

Referaty i wspomnienia podczas sympozjum na temat ks. Profesora Romualda Raka.

 • Ks. infułat dr Rudolf Brom
 • Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko (WTL UŚ Katowice)
 • Ks. proboszcz dr Andrzej Kołek (Kolegium OO Dominikanów Kraków)

Godz. 13.30 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.