Nominacja profesorska ks. dr hab. Wiesława Przygody!

przygoda22 listopada 2013 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył nominację profesorską ks. dr. hab. Wiesławowi Przygodzie, prof. KUL.

Ks. Wiesław Przygoda jest pracownikiem etatowym KUL od 1997 roku. W 1993 roku uzyskał w KUL stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy „Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Studium pastoralne” (Publikacja: Lublin 1998). W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne” (Lublin 2004). Podstawą uzyskania tytułu naukowego profesora nauk teologicznych obok bogatego dorobku naukowego była książka pt. „Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas” (Lublin 2012).

GRATULUJEMY!!!

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.