Sympozjum Jubileuszowe poświęcone osobie ks. prof. UKSW dr hab. Edmunda Robka SAC: „Pastoralista w praktyce i teorii”

robekSympozjum odbędzie się dnia 10 lutego 2014 roku w Auli Jana Pawła II na Kampusie UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5 od godz. 9.00 do 13.00.

 

Program:

Godz. 9.00
– przywitanie Zebranych
– uroczyste otwarcie Symozjum;
– Słowo Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasika – Dziekana Wydziału Teologicznego.

Godz. 9.30
– Ks. prof. H. Skorowski – „Człowiek, bytuje ku przyszłości, tworząc”

Godz. 10.00
– Ks. prof. Cz. Parzyszek – prezentacja osoby ks. prof. E. Robka.

Godz. 10.30
– Ks. prof. J. Przybyłowski – badania pastoralne ks. prof. E. Robka.

Godz. 11.00
– Przemówienia: Ks. abp Henryk F. HoserGodz; Ks. Prowincjał Józef Lasak SAC

Godz. 11.45
– Prezentacja książki – ks. Ryszard Sawicki

Godz. 12.00
– „Garść wspomnień” – prezentacja doktorantów.

Godz. 12.15
– Słowo J.M. ks. S. Dziekońskiego Rektora UKSW
– podziękowanie i życzenia
– wystąpienie Jubilata.

Godz. 12.30
– Msza św. koncelebrowana – w kaplicy UKSW. (Księża proszeni są o przyniesienie alby i białej stuły).

Patronat honorowy:
kard. Kazimierz Nycz – Wielki Kanclerz UKSW,
ks. abp Henryk F. Hoser – biskup Warszawsko-Praski,
ks. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW,
ks. Józef Lasak – Prowincjał Pallotynów Prowincji Warszawskiej.
Współorganizatorzy Sympozjum:
Doktoranci Telogii Pastoralnej Koło Naukowe Teologii Pastoralnej
Koło Naukowe Teologii Miłosierdzia Bożego
Zarząd Doktorantów UKSW

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.