Życzenia na Boże Narodzenie 2015 r.

Boże Narodzenie 2015Boże Narodzenie 2015

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pastoraliści!

Boże Narodzenie w 2015 roku przeżywamy pod znakiem Miłosierdzia Bożego. Nie ulega wątpliwości, że dobroć i miłosierdzie Boga do ludzi objawiło się w tym, że „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,16).  W tajemnicy Wcielenia odwieczny Syn Boży stał się Synem Człowieczym i przez to stał się do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15). W swojej ludzkiej twarzy ukazał nam oblicze swego Ojca (por. J 14,9), którego Boskie serce przepojone miłością miłosierną oczekuje na każdego zagubionego swego syna, nawet gdyby ten „odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie” (Łk 15,13). Jak zauważył św. Jan Paweł II, „miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i człowieku”(DiM 6). Takiej postawy uczy nas nowo narodzony Boży Syn. Kontemplacja Jego słów i czynów prowadzi chrześcijanina prostą drogą do zdania życiowego egzaminu z tej miłości, która „nie daje się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięża” (Rz 12,21).

Bramą do nieskończonych pokładów Bożego miłosierdzia jest chrzest święty, który wprowadza człowieka w tajemnicę Bożego życia. Z założenia Bożej miłości to, co zaczyna się w wydarzeniu chrztu świętego, ma trwać bez końca. Tylko sam człowiek , popełniając grzech śmiertelny, jest w stanie przerwać tę przygodę życia miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego tak ważnym zadaniem dla chrześcijanina jest odkrywanie nowego życia w Chrystusie – jego źródeł, wszystkich wymiarów oraz zastosowań praktycznych. Zadaniem pastoralistów jest pomoc ludziom w odkrywaniu genealogii Chrystusa, genealogii naszej osobistej wiary chrześcijańskiej oraz zadań apostolskich względem tych, którzy przychodzą po nas.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu wielkiej tajemnicy Człowieczeństwa Syna Bożego w Dzieciąktu Jezus, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Niech w Nowym 2016 Roku nasz Zbawiciel, który – jak to wyraził papież Franciszek – jest „znakiem czułości Boga i Jego obecności w świecie”, rozpali nasze serca taką miłością, która pomoże nam przezwyciężyć zło dobrem w sobie i wokół siebie. Niech nowy rok liturgiczny przeżywany według programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce pomoże nam w duchowości chrzcielnej odkrywać pokłady dobra i miłosierdzia, na których deficyt tak bardzo cierpi człowiek i świat współczesny.

Oby nasze nawrócenie duszpasterskie i pastoralnoteologiczne pomogło wiernym w Polsce odkryć na nowo miłosiernego Boga i zwrócić się ku Niemu całym sercem.

 

Z pamięcią i modlitwą

 

Mateusz Jakub Tutak                                                                         ks. Wiesław Przygoda,

Sekretarz-skarbnik PSP                                                                       Prezes Zarządu PSP

 

Ps. Serdecznie zapraszamy już teraz na Kongres Teologów Praktycznych, który organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniami katechetyków i homiletyków w Warszawie w dniach 19-21 września 2016. Szczegółowy program Kongresu będzie podany w późniejszym terminie.

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *