Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 20 września 2016 roku o godz. 15.00 na Kampusie Dewajtis UKSW w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, na które serdecznie zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji 2013-2016 – prezes PSP.
  2. Sprawozdanie organizacyjno-finansowe za w/w okres – sekretarz/skarbnik PSP.
  3. Słowo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium dla Zarządu PSP).
  4. Wybór nowego prezesa PSP na kolejną trzyletnią kadencję.
  5. Wybór czterech członków Zarządu PSP.
  6. Wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
  7. Zatwierdzanie miejsca i terminu następnego Walnego Zebrania.
  8. Wybór tematyki kolejnego sympozjum PSP.
  9. Wolne wnioski.
  10. Po przerwie – dyskusja nad kierunkami rozwoju teologii pastoralnej w Polsce.

prof. dr hab. Wiesław Przygoda

prezes PSP

 

Lublin, 10.08.2016 r.

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.