Życzenia Bożonarodzeniowe 2017

Życzę Wszystkim doświadczenia bliskości i miłości Pana Jezusa, nieustannego duchowego wzrastania, zdrowia, pogody ducha, spotkań z mądrymi i dobrymi ludźmi, inspiracji Ducha Świętego do kreatywności intelektualnej, umiejętności pomnażania otrzymanych charyzmatów w służbie rozwoju Kościoła.
Ks. Tomasz Wielebski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
P.S.
Wstępnie informuję, że Zjazd PSP poświęcony DUSZPASTERSTWU MŁODZIEŻY odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2018 roku w Licheniu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Życzenia dla bpa Wiesława Śmigla

Biskup Wiesław 

„Biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4, 32).”

Evangelii Gaudium 31.

Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, profesorowi teologii pastoralnej i członkowi naszego Stowarzyszenia życzymy wielu Bożych łask w dziele pasterzowania diecezją toruńską. Niech kierując się miłością pasterską, prowadzi ją drogami nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego, urzeczywistniając ideał communio.

Z wyrazami modlitwy

Zarząd i członkowie PSP