Życzenia dla bpa Wiesława Śmigla

Biskup Wiesław 

„Biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4, 32).”

Evangelii Gaudium 31.

Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, profesorowi teologii pastoralnej i członkowi naszego Stowarzyszenia życzymy wielu Bożych łask w dziele pasterzowania diecezją toruńską. Niech kierując się miłością pasterską, prowadzi ją drogami nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego, urzeczywistniając ideał communio.

Z wyrazami modlitwy

Zarząd i członkowie PSP

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.