Program Zjazdu w Licheniu

FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Program Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów w Licheniu w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. organizowanego z udziałem Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY W POLSCE

23 IV 2018r. (poniedziałek)

13.30 – obiad

14.30 – Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

15.30 – przerwa kawowa

16.00 – I sesja plenarna:

  1. Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży – ks. prof. KUL dr hab. D. Lipiec (KUL)
  2. Tożsamość duszpasterza młodzieży i animatora – dr J. Kurosz (UAM)
  3. Formacja prezbitera duszpasterza młodzieży i animatora – ks. prof. UAM dr hab. M. Polak (UAM)

dyskusja

19.00 – msza św. w bazylice pod przewodnictwem bpa dra W. Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej

20.30 – braterskie świętowanie

24 IV 2018r. (wtorek)

7.00 – msza św. w kaplicy

8.00 – śniadanie

9.00 – II Sesja plenarna:

  1. Aktualny obraz duszpasterstwa młodzieży w Polsce – ks. mgr lic. E. Parafiniuk (sekretarz Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży)
  2. Dzisiejsza młodzież- czym różni się od młodzieży sprzed lat. – prof. dr hab. K. Koseła (UW)
  3. Aktualne konteksty życia religijnego młodzieży – dr M. J. Tutak (UKSW)

dyskusja

10.30 – przerwa kawowa

11.00 – Sesje tematyczne:

  1. Duszpasterstwo indywidualne

Referat wprowadzający: Indywidualne towarzyszenie młodemu człowiekowi w dojrzewaniu wiary  – ks. prof. UMK dr hab. Z. Zarembski (UMK)

  1. Duszpasterstwo wspólnotowe

Referat wprowadzający: Rola zrzeszeń religijnych we wspólnotowym towarzyszeniu młodzieży w rozwoju wiary – o. prof. KUL dr hab. M. Fiałkowski OFMConv (KUL)

  1. Katecheza młodzieżowa

Referat wprowadzający: W służbie dojrzewania wiary młodzieży. Miedzy szkołą a parafią –   ks. prof. dr hab. J. Szpet (UAM)

  1. Preewangelizacja młodzieży:

Referat wprowadzający: Preewangelizacyjna rola Kościoła w kontekście duszpasterstwa młodzieży  – ks. prfo. PWT dr hab. B. Drożdż  (PWT Wrocław)

12.30 – sprawozdanie z sesji tematycznych i dyskusja

13.30 – obiad

Mateusz J. TUTAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.