Program Walnego Zebrania PSP w Licheniu

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów zawiadamiam, że 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 w auli Domu Pielgrzyma ARKA w Licheniu, ul. Klasztorna 4, odbędzie się Walne Zebranie PSP, na które serdecznie zapraszam wszystkich członków.

Projekt porządku obrad:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PSP w okresie IX 2016 – IV 2018 – prezes PSP.
  2. Sprawozdanie finansowe – dr M. J. Tutak.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium dla Zarządu PSP).
  4. Dyskusja nas sprawozdaniami.
  5. Udzielenie absolutorium.
  6. Ustalenie miejsca i terminu następnego Walnego Zebrania.
  7. Wybór tematyki kolejnego sympozjum PSP.
  8. Wolne wnioski.

 

W  imieniu Zarządu

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Mateusz J. TUTAK