Zaproszenie do udziału w konferencji i tworzenia monografii o osobach starszych

VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt. „Osoby starsze w rodzinie” (06.06.2018)

W imieniu Koła Naukowego Teologii Pastoralnej i specjalizacji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie mamy zaszczyt zaprosić do udziału w VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt.Osoby starsze w rodzinie

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,

ul. Dewajtis 5, sala 116 (aula muzyczna).

Termin konferencji: 6 czerwca 2018 r.

Sesje tematyczne:

I. Perspektywa filozoficzno-teologiczna

II. Perspektywa biologiczno-psychologiczna

III. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

Pobierz Regulamin Konferencji

Pobierz Informację o monografii naukowej

Zgłoszenie czynnego udziału w Konferencji:

https://goo.gl/forms/1wBzab54OvcmBAMy2(najpóźniej do dnia 20 maja 2018).

Zgłoszenie artykułu do monografii naukowej:

https://goo.gl/forms/pd5Hl7yyRs3wa9r62(najpóźniej do dnia 20 maja 2018).

Mateusz J. TUTAK