Program Walnego Zebrania PSP w Poznaniu


W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów zawiadamiam, że 13 maja 2019 roku o godz. 15.00 w auli WT UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, odbędzie się Walne Zebranie PSP, na które serdecznie zapraszam wszystkich członków.

Projekt porządku obrad:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PSP w okresie IV 2018 – V 2019 – ks. prof UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
  2. Sprawozdanie finansowe – dr Mateusz J. Tutak
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium dla Zarządu PSP) – ks. prof Maciej Ostrowski
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami
  5. Udzielenie absolutorium
  6. Wybory Prezesa PSP
  7. Ustalenie miejsca i terminu następnego Walnego Zebrania
  8. Wybór tematyki kolejnego sympozjum PSP
  9. Wolne wnioski

Mateusz J. TUTAK