Program zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Poznań, 12–14 maja 2019
MODEL DUSZPASTERSTWA LUDZI STARYCH

Formularz zgłoszeniowy

Niedziela, 12 maja 2019 r.

przyjazd do Poznania i zakwaterowanie

15.00dla chętnych zwiedzanie katedry i starówki poznańskiej 

19.00Kolacja i integracja

Poniedziałek, 13 maja 2019 r.

8.00 Śniadanie

9.00-10.00 Sesja I:

 • Dr P. Magier KULJPII: Kategoria modelu w naukach humanistycznych. 
  Uwagi metodologiczne
 • Ks. prof. dr hab. A. Przybecki UAMModel duszpasterstwa w teologii pastoralnej. Próba uporządkowania pojęć

10.00-10.30 Kawa

10.30-12.45 Sesja II:

 • Ks. prof. dr hab. W. Przygoda KUL JPII: Paradygmat analizy prakseologicznej w służbie tworzenia modeli duszpasterstwa
 • Dyskusja

13.00-14.00Obiad

14.30-15.45Walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

15.45-16.15 Kawa

16.15-18.15 Sesja III:

 • Ks. prof. UAM dr hab. P. Ostański: Biblijne podstawy duszpasterstwa ludzi starych
 • Ks. prof. UKSW dr hab. T. Wielebski:Teologiczne podstawy duszpasterstwa ludzi starych
 • Dr J. Kowalewski UEP:Zmiany w strukturze demograficznej Polski i ich konsekwencje

19.00Msza św. 

20.00Braterska wieczerza

Wtorek, 14 maja 2019 r.

7.00 Śniadanie

8.00Msza św. 

9.00-10.00 Sesja IV

 • Dr M. J. Tutak UKSW: Seniorzy i ich życie codzienne w perspektywie socjologicznej
 • Ks. prof. UMK dr hab. Z. Zarembski: Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania duszpasterstwa ludzi w podeszłym wieku

10.00-10.30 Kawa

10.30-12.30 Sesja V:

 • Ks. prof. UPJPII dr hab. J. Dziedzic:Aktywny senior z przyszłością. Towarzyszenie osobom starszym na przykładzie archidiecezji krakowskiej
 • J. Solarski, wiceprezydent PoznaniaWspółdziałanie samorządu i Kościoła w służbie ludziom starym na przykładzie Poznania
 • Dyskusja

12.30 Zakończenie i obiad


Mateusz J. TUTAK