Zaproszenie do monografii

Planujemy wydać w 2019 roku w WYDAWNICTWIE UKSW (jest na ministerialnej liście 500!) monografię poświęconą WYZWANIOM ZWIĄZANYM ZE STARZENIEM SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. Będzie to kolejna pozycja w naszej serii. Do tworzenia monografii zapraszamy nie tylko (choć przede wszystkim) teologów pastoralistów, ale i innych naukowców zajmujących się tą problematyką. Prosimy o nadsyłanie abstraktów artykułów do 1 IX 2019 r.

adres mailowy: tomwielebski@gmail.com

Mateusz J. TUTAK