Zaproszenie do tworzenia programu Zjazdu w 2020 r.

Informuję, że konieczne jest przesunięcie terminu naszego Zjazdu w Kamieniu Śląskim na 10-12 V 2020.

Po dyskusji w Zarządzie PSP doszliśmy do wniosku, że poświęcimy nasze spotkanie ZNAKOM CZASU W POLSCE I ODPOWIEDZI KOŚCIOŁA.

Zapraszając do współtworzenia programu zjazdu, proszę o nadesłanie do 1 IX 2019 r. swoich propozycji, jakimi ZNAKAMI CZASU powinniśmy się zająć. Proponuję, aby przy ich określaniu, zwrócić między innymi uwagę na ich powszechność, aktualność i konieczność reakcji duszpasterskiej.

adres mailowy: tomwielebski@gmail.com

Mateusz J. TUTAK