Życzenia na Boże Narodzenie 2019

Drodzy Pastoraliści,

Papież Franciszek napisał  w liście apostolskim Admirabile signum o znaczeniu i wartości żłóbka, że uczy nas (on) kontemplować Jezusa, odczuwać miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i bracia.Stając w prostocie serc przy betlejemskim żłóbku, uczmy się od znajdujących się tam postaci tego wszystkiego, co jest nam potrzebne w realizacji chrześcijańskiego powołania: głębokiej wiary, bezgranicznej nadziei i ofiarnej miłości. Uczmy się postawy dziękczynienia, co najpełniej możemy czynić w świadomym i czynnym przeżywaniu Eucharystii, na co szczególnie zwraca obecnie Kościół w Polsce, realizując swój program duszpasterski.  Uczmy się też ofiarować Bogu, Kościołowi i ludziom to wszystko, co otrzymaliśmy od Stwórcy, podejmując naszą, związaną z odczytywaniem znakiem czasów, refleksję teologiczną. Pozwólmy, aby jak pisze Franciszek w przywoływanym liście, z zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: nasze „dziękuję” Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi.
Z serdecznymi pozdrowieniami  
ks. Tomasz WIELEBSKIPrezes Polskiego Stowarzyszenia Pastorlistów

P.S. Informuję, że nasze spotkanie odbędzie się w dniach 10-12 maja 2020 roku w Kodniu nad Bugiem

Mateusz J. TUTAK