Życzenia Wielkanocne 2020

Szanowni i Drodzy Teolodzy Pastoraliści,

Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu tygodnikowi katolickiego „The Tablet” na pytanie dziennikarza dotyczące sposobu przeżywania pandemii koronawirusa powiedział: Więcej się modlę, gdyż czuję, że powinienem. I myślę o ludziach. To właśnie mnie zajmuje: ludzie. Myślenie o nich jest dla mnie ukojeniem, pomaga mi, sprawia, że przestaję martwić się o siebie (…). Myślę o mojej odpowiedzialności teraz i o tym, co przyjdzie w przyszłości. Dalej papież stwierdził: Przeżywam to jako czas wielkiej niepewności. To czas na bycie twórczym, na kreatywność. Pytany z kolei o to, jak widzi misję Kościoła w czasie trwającej pandemii, Franciszek podkreślił konieczność szukania nowych rozwiązań mówiąc:  Kreatywność chrześcijanina musi przejawiać się w otwieraniu nowych horyzontów, otwieraniu okien, otwieraniu transcendencji wobec Boga i wobec ludzi.

Nawiązując do tej wypowiedzi Franciszka, pragnę Wam Wszystkim życzyć dobrego przeżywania Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Pan utwierdza naszą wiarę, pogłębia nadzieję i obdarza zdrowiem. Poświęcajmy więcej czasu na modlitwę za powierzonych nam ludzi, prosząc jednocześnie o światło Ducha Świętego w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla posługi Kościoła w czasie epidemii i po jej zakończeniu. Przed nami staje ogromne zadanie wypracowywania nowego modelu działalności Kościoła w Polsce w zmienionych warunkach tak, aby mógł dobrze pełnić swoją rolę pośrednictwa zbawczego.

W związku z zaistniałą sytuacją przekładam na jesień, planowane w dniach 10-12 V 2020 roku, nasze spotkanie w Kodniu (termin do uzgodnienia). Myślę, że patrząc wtedy już z pewnej perspektywy, będziemy mogli pełniej podjąć kreatywną refleksję nad chyba opatrznościowo wybranym tematem ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE.

Na prośbę ks. dra W. Sadłonia, dyrektora ISKK SAC, przekazuję zachętę do spisywania swoich refleksji i uwag dotyczących sposobu przeżywania epidemii (zob. załącznik). Proszę jednocześnie o przekazanie jego zachęty innym kapłanom.    

Z braterskim pozdrowieniem

Ks. Tomasz Wielebski

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Mateusz J. TUTAK