Zjazd Pastoralistów on-line

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym Zjeździe, który w tym roku odbędzie się online w dniu 21 listopada. Pragniemy zająć się problematyką ZNAKÓW CZASU, w tym szczególnie pandemią. W załączniku jest program naszego spotkania. W najbliższym czasie zostaną przesłane informacje dotyczące strony technicznej naszego spotkania. Już teraz proszę sobie zarezerwować czas.W tym trudnym czasie życzę wielu Bożych łask, w tym głębokiej wiary w Opatrzność i zdrowia.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Ks. Tomasz Wielebski

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

PROGRAM ZJAZDU ONLINE PSP

    ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE

 21 XI 2020 

 9.00-9.30:
O. dr hab. M. Fiałkowski, prof. KULJPII: Znaki czasu a dialog Kościoła ze światem

9.30-10.00:
Ks. dr hab. S. Skobel, prof. UKSW: Papież Franciszek – pontyfikat dzisiejszych znaków czasu

10.00-10.15:
odpowiedzi na pytania do prelegentów przysyłane na czacie

10.15-11.30:
Dyskusja

13.30-14.00:
Ks. dr hab. D. Kurzydło, prof. UKSW: Sytuacja kryzysu i jej aspekty psychologiczne oraz religijne

14.00-14.30:
Ks dr W. Sadłoń, Dyrektor ISKK SAC: Zacieśnianie czy rozrywanie immanentnej ramy? Polski katolicyzm wobec epidemii koronawirusa

14.30-15.00:
Ks. dr hab. A. Draguła, prof. Ust: Jaka strategia dla Kościoła po pandemii?

15.00-16.00:
Dyskusja

16.00-16.30:
posiedzenie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Mateusz J. TUTAK