Życzenia Wielkanocne 2021

Szanowni i Drodzy Teolodzy Pastoraliści,

Papież Franciszek w liście apostolskim Patris corde ogłaszającym Rok św. Józefa napisał: wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Dalej papież zauważył: życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. 

W tym trudnym czasie pandemii pragnę Wam życzyć, abyśmy, tak jak św. Józef, w duchu głębokiej wiary i akceptacji Bożych zamiarów, potrafili spojrzeć na to, co się dzieje w naszych sercach, środowiskach, Kościele, ojczyźnie i na świecie. Niech siła i moc płynąca od Zmartwychwstałego Pana umocnią nas na naszej życiowej drodze. Od św. Józefa uczmy się postawy zawierzenia i mądrości postępowania. Pamiętajmy, że odczytanie i szukanie odpowiedzi na pojawiające się różne znaki czasu, jest wielkim wyzwaniem, przed którym szczególnie my-teolodzy pastoraliści, stoimy.

Pan prawdziwe zmartwychwstał!!!

Z modlitwą i braterskim pozdrowieniem

Ks. Tomasz Wielebski

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Mateusz J. TUTAK