Zjazd Pastoralistów on-line

Spotkanie online odbędzie się 4 XII 2021 r. w godzinach 10.00-13.00 i poświęcone będzie synodowi o synodalności.

Plan spotkania:

  • Synodalność konstytutywnym wymiarem Kościoła – prof. UKSW dr hab. T. Wielebski
  • Blaski i cienie Drogi Synodalnej Kościoła katolickiego w Niemczech – prof. dr hab. W. Przygoda
  • Zagrożenia i szanse Drogi Synodalnej w Kościele w Polsce – prof. dr hab. A. Bańka, delegat KEP na Synod o synodalności
  • Dyskusja
  • Sprawy wewnętrzne PSP

Mateusz J. TUTAK