Zaproszenie na Jubileusz ks. Ostrowskiego

W imieniu Instytutu Teologii Praktycznej i społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszam do udziału w Jubileuszu ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego,prezbitera archidiecezji krakowskiej, dyrektora Instytutu Teologii Praktycznej UPJPII, wybitnego polskiego pastoralisty, twórcy ekologicznego ruchu Sacrum i Przyroda, duszpasterza pielgrzymów, turystów i ratowników górskich, autora znaczących dzieł z teologii czasu wolnego, licznych artykułów, katechez i materiałów formacyjnych, który w tym roku obchodzi swoje 70 urodziny i 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej, dziękując również za 45 lat kapłaństwa.
Wyrazem wdzięczności, dowodem pamięci i najlepszych życzeń Jubilatowi będzie Księga Jubileuszowa do której chcę zaprosić wszystkie osoby duchowne i świeckie zajmujące się teologią pastoralną i duszpasterstwem oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób chcieliby pisemnie uczcić osobę i dzieła Księdza Profesora.
Publikacja składałaby się z dwóch części: w pierwszej zostałyby zamieszczone przesłane laudacje, listy okolicznościowe, wspomnienia, świadectwa związane z Jubilatem, a w drugiej byłoby miejsce na artykuły naukowe z szeroko ujętej teologii pastoralnej dedykowane Księdzu Profesorowi. Teksty z pierwszej części proszę przesyłać w dowolnej formie edytorskiej a materiały do drugiej części – artykuły dowolnej objętości, z zachowaniem wymagań stawianym publikacjom punktowanym (format przypisów i bibliografii ustalimy w redakcji wszystkich artykułów). Można oczywiście przesłać swój tekst do obu części Księgi Jubileuszowej – wszystko w terminie do 15 września 2022 roku.

Jubileusz chcielibyśmy uczcić spotkaniem-konferencją, która odbędzie się w październiku 2022 roku (termin i miejsce będzie podany w późniejszym czasie) z wręczeniem przygotowywanej Księgi okolicznościowej i zjazdem wszystkich współpracowników, uczniów, przyjaciół i bliskich osobie Jubilata.

Ze względów organizacyjnych, byłbym wdzięczny za zwrotny e-mail od osób zainteresowanych udziałem w Księdze Jubileuszowej ks. prof. Ostrowskiego, z deklaracją, jaka forma tekstu byłaby nadesłana w podanym terminie.

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv
Instytut Teologii Praktycznej
UPJPII

jerzy.brusilo@upjp2.edu.pl

Mateusz J. TUTAK