Jubileusz ks. profesora Macieja Ostrowskiego

W imieniu profesorów i studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszam do udziału w Jubileuszu ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego, w roku 70. urodzin i przejścia na emeryturę po 40 latach pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Wyrazem wdzięczności i modlitwy w intencji Jubilata będzie uroczysta Msza święta w Kolegiacie Akademickiej św. Anny w Krakowie, 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 13.00 celebrowana przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza z homilią okolicznościową ks. prof. dr hab. Jana Wala. Księża przybyli na Jubileusz mogą dołączyć się do koncelebry.

Po Mszy św. o godz. 14.30 w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie (I piętro) odbędzie się Konferencja Jubileuszowa Księdza Profesora Macieja Ostrowskiego.

 

W programie Konferencji przewidziane są wystąpienia Gości, laudacje i życzenia Jubilatowi oraz część naukowa w postaci trzech wykładów dedykowanych Księdzu Profesorowi:

15.30-15.50 – Ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, „Ekologia w działalności ks. profesora Ostrowskiego”

15.50-16.10 – Ks. mgr Artur Świeży SDB, „Ksiądz profesor Maciej Ostrowski i duszpasterstwo turystów” 

16.10-16.30 – Ks. dr Michał Wilkosz, „Podróżować – doświadczać – rozumieć, czyli ks. prof. Macieja Ostrowskiego teologii pastoralnej metoda własna” 

W czasie uroczystości zostanie wręczona dedykowana Dostojnemu Jubilatowi Księga Jubileuszowa.

Po konferencji zapraszam Szanownych Gości na poczęstunek w Spółdzielni Socjalnej Równość – w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3 (parter).

 

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze potwierdzenie udziału w Konferencji.

 

Z życzeniami błogosławieństwa Bożego

Dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv 
Instytut Teologii Praktycznej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Mateusz J. TUTAK