Życzenia Bożonarodzeniowe 2017

Życzę Wszystkim doświadczenia bliskości i miłości Pana Jezusa, nieustannego duchowego wzrastania, zdrowia, pogody ducha, spotkań z mądrymi i dobrymi ludźmi, inspiracji Ducha Świętego do kreatywności intelektualnej, umiejętności pomnażania otrzymanych charyzmatów w służbie rozwoju Kościoła.
Ks. Tomasz Wielebski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
P.S.
Wstępnie informuję, że Zjazd PSP poświęcony DUSZPASTERSTWU MŁODZIEŻY odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2018 roku w Licheniu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Życzenia dla bpa Wiesława Śmigla

Biskup Wiesław 

„Biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4, 32).”

Evangelii Gaudium 31.

Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, profesorowi teologii pastoralnej i członkowi naszego Stowarzyszenia życzymy wielu Bożych łask w dziele pasterzowania diecezją toruńską. Niech kierując się miłością pasterską, prowadzi ją drogami nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego, urzeczywistniając ideał communio.

Z wyrazami modlitwy

Zarząd i członkowie PSP

Pożegnanie bpa Ryczana

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów pragnę pożegnać śp. ks. prof. bpa hab. Kazmierza Ryczana, który prowadząc od 1976 roku różnorakie zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukształtował sposób myślenia wielu polskich teologów pastoralistów. Jego wykłady, ćwiczenia i seminarium naukowe gromadziły zawsze wielu słuchaczy. Biskup Profesor w umiejętny sposób potrafił łączyć socjologię religii i katolicką naukę społeczną z teologią pastoralną, pokazując, jak harmonijnie prowadzona interdyscyplinarna refleksja naukowa ma zawsze wyprzedzać działania duszpasterskie. Poszerzając nasze spojrzenie i kształtując sposób myślenia, uczył właściwego odczytywania znaków czasu, prognozowania i adekwatnego do zachodzących przemian modelowania działalności duszpasterskiej. Nigdy też nie uchylał się od oceny w świetle Ewangelii i zasad katolickiej nauki społecznej aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, dając niejednokrotnie świadectwo swojego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Biskup Profesor dał się poznać jako osoba odznaczająca się serdeczną i życzliwą postawą wobec młodzieży akademickiej. Z jednej strony był wymagający, z drugiej potrafił empatycznie podejść do studentów wiedząc, jak trudno nieraz zrozumieć im socjologiczne meandry.

Dziękując Dobremu Bogu za dar Osoby Biskupa Profesora, zapewniamy o naszej modlitwie za Jego duszę. Całej Diecezjalnej Rodzinie oraz najbliższym krewnym składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Naszego Profesora.

Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Polecamy książkę o. Andrzeja Potockiego

Nakładem Wydawnictwa PWN w 2017 roku ukazała się książka o. Andrzeja Potockiego OP pod znamiennym tytułem: „O Kościele także socjologicznie”.

W recenzji książki prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska napisała:

„Książka przynosi w istocie zgrabnie ujętą syntezę, swego rodzaju podsumowanie, wieloletnich badań autora nad różnymi aspektami życia Kościoła katolickiego w Polsce. Rozprawa jest wielowątkowa i bardzo obszerna, lecz – jak zapewnia Autor – przyjazna czytelnikowi. Można ją czytać fragmentarycznie, gdyż każda część pomyślana jest jako problemowo samodzielna całość.  Komunikatywny i ładny język to atut dodatkowy, ale i niezbędny gdy książka dedykowana jest do tak polifonicznego środowiska czytelników: teoretyków i praktyków, świeckich i duchownych, nauczycieli i studentów. Każdy znajdzie w niej dla siebie coś ciekawego i niebanalnego.”

Wyzwania duszpasterskie Kościoła katolickiego z perspektywy amerykańskiej

Wydział Teologiczny we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego zaprasza na wykład prof. Thomasa Gaunta z Centrum Badań Apostolskich przy Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie:

Wyzwania duszpasterskie Kościoła katolickiego z perspektywy amerykańskiej

Będzie to okazja do zapoznania się z wynikami badań Kościoła katolickiego prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych.

18 maja 2017 (czwartek), godz. 8:00-9:30, sala 225, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa, ul. Dewajtis 5)

o. Thomas Gaunt jest specjalistą od planowania duszpasterskiego. Studiował w St. Louis i Chicago. Pracował również jako wychowawca w jezuickich strukturach. Przez dziesięć lat był dyrektorem badań i planowania w diecezji Charlotte. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania parafii, działalności charytatywnej oraz komunikacji. Obecnie jest dyrektorem Centrum Badań Apostolskich przy Uniwersytecie Georgetown.

Konferencja naukowa „Komunikacja w duszpasterstwie”

Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie zaprasza na konferencję „Komunikacja w duszpasterstwie”, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 na Kampusie Dewajtis w Warszawie. Do wygłoszenia referatu zachęcamy studentów, doktorantów, doktorów i zainteresowanych tematem pracownikow naukowych z wydziałów teologicznych w Polsce. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z Program KonferencjiRegulaminem zgłaszania referatów i Formularz internetowy, w którym należy zamieścić abstrakt.

Wielkanoc 2017

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio (…) na świadków (Dz 10, 40).
Niech  spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem tak przemieni nasze życie, że napełnieni Jego mocą będziemy wszędzie i każdemu głosić wiarę, która przenosi  góry niewiary, nadzieję pozwalającą pokonać smutek i zwątpienie oraz miłość, która wszystko zwycięży.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
Tworząc komunię misyjną, bądźmy Kościołem wychodzącym głosić Ewangelię
wszystkim ludziom  w każdym miejscu, przy każdej okazji (…) podążając drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia (EG 23, 25).
P.S. Do zobaczenia na naszym spotkaniu w Toruniu 24 i 25 kwietnia.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 20 września 2016 roku o godz. 15.00 na Kampusie Dewajtis UKSW w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, na które serdecznie zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji 2013-2016 – prezes PSP.
  2. Sprawozdanie organizacyjno-finansowe za w/w okres – sekretarz/skarbnik PSP.
  3. Słowo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium dla Zarządu PSP).
  4. Wybór nowego prezesa PSP na kolejną trzyletnią kadencję.
  5. Wybór czterech członków Zarządu PSP.
  6. Wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
  7. Zatwierdzanie miejsca i terminu następnego Walnego Zebrania.
  8. Wybór tematyki kolejnego sympozjum PSP.
  9. Wolne wnioski.
  10. Po przerwie – dyskusja nad kierunkami rozwoju teologii pastoralnej w Polsce.

prof. dr hab. Wiesław Przygoda

prezes PSP

 

Lublin, 10.08.2016 r.