Zaproszenie do współtworzenia dodatku

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, w imieniu ks. dra K. Piechaczka, sekretarza Komisji Duszpasterstwa KEP, proszę o włączenie się w przygotowywanie  specjalnego zeszytu do Programu Duszpasterskiego duszpasterstwo w dobie pandemii koronawirusa (zob. załącznik).

Życzenia Wielkanocne 2020

Szanowni i Drodzy Teolodzy Pastoraliści, Papież Franciszek w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu tygodnikowi katolickiego „The Tablet” na pytanie dziennikarza dotyczące sposobu przeżywania pandemii koronawirusa powiedział: Więcej się modlę, gdyż czuję, że powinienem. I myślę o ludziach. To właśnie mnie zajmuje: ludzie. Myślenie o nich… Continue Reading

Zaproszenie do monografii

Planujemy wydać w 2019 roku w WYDAWNICTWIE UKSW (jest na ministerialnej liście 500!) monografię poświęconą WYZWANIOM ZWIĄZANYM ZE STARZENIEM SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. Będzie to kolejna pozycja w naszej serii. Do tworzenia monografii zapraszamy nie tylko (choć przede wszystkim) teologów pastoralistów, ale… Continue Reading

Zjazd Stowarzyszenia w Poznaniu

Zapraszamy na Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów,który odbędzie się w dniach 12-14 maja 2019 r.w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4) UWAGA! Zjazd będzie poprzedzony sesją wprowadzającą (poniedziałek, godz. 9.00-12.30) skierowaną do zainteresowanych tematyką, szczególnie wykładowców teologii pastoralnej na… Continue Reading