Publikacje

Pandemia jako „znak czasu” dla Kościoła w Polsce, red. T. Wielebski, M.J. Tutak. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2021, s. 270.


 

 

Seniorzy wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. red. T. Wielebski, M.J. Tutak. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2019, s. 395.

Seniorzy wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. red. T. Wielebski, M.J. Tutak. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2019, s. 395.


 

 

Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian. red. P. Ochotny, T. Wielebski, M.J. Tutak. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wydawnictwo „Gotów” 2018, s. 480.


 

 

Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. red. W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyda. KUL 2015 ss. 262.


 

 

 

Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2013 ss. 388.


 

 

 

Świadectwo w służbie ewangelizacji. red. W. Przygoda. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2012 ss. 33.


 

 

 

Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011, ss. 496.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.