Polskie
Stowarzyszenie
Pastoralistów

Teologia pastoralna czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła, który „rodzi” każdego dnia Kościół... (PDV 57)

Most pomiędzy
teorią a praktyką

Celem istniejącego od 2007 r. Stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy, upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła oraz promowanie i wspieranie dialogu między teologami a praktykami pastoralnymi.

Aktualności

Benedykt XVI

Żegnamy Benedykta XVI

„U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakieś wielkiej idei, ale natomiast jest spotkanie z wydarzeniem, z Osoba, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”.

Ikona Bożego Narodzenia

Narodzenie Pańskie 2022

Szanowni i Drodzy Teolodzy Pastoraliści, Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto

Jubileusze ks. prof. Macieja Ostrowskiego

W czwartek 24 listopada jubileusze 70-lecia urodzin, 45-lecia święceń kapłańskich i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej świętował ks. prof. Maciej Ostrowski kierujący Instytutem Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Zaproszenie na Jubileusz ks. Ostrowskiego

W imieniu Instytutu Teologii Praktycznej i społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszam do udziału w Jubileuszu ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego.

Kim jesteśmy?

Akademicy

Jesteśmy związani
z największymi w Polsce ośrodkami teologicznymi.

Duszpasterze

Dla wielu z nas duszpasterstwo parafialne jest codziennością.

Ewangelizatorzy

Z zapałem angażujemy się
w działalność lokalnych wspólnot kościelnych.

Eksperci

Stanowimy ważny głos doradczy dla biskupów diecezjalnych
i Konferencji Episkopatu Poski.

Co robimy?

Zjazdy

Podczas corocznych spotkań oraz zjazdów, konferencji i sympozjów podejmujemy aktualne tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami teologii pastoralnej oraz duszpasterstwa parafialnego.

Publikacje

Publikujemy i wspieramy wydawnictwo literatury naukowej, w tym serii wydawniczych, popularyzujących najnowsze badania w obszarze teologii praktycznej.

Czasopisma

Nasi członkowie są autorami
i redaktorami wysoko punktowanych czasopism naukowych, m.in. Warszawskich Studiów Pastoralnych, Studiów Pastoralnych czy Roczników Pastoralno-Katechetycznych.