Polskie
Stowarzyszenie
Pastoralistów

Teologia pastoralna czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła, który „rodzi” każdego dnia Kościół... (PDV 57)

Most pomiędzy
teorią a praktyką

Celem istniejącego od 2007 r. Stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii pastoralnej, dokształcanie pastoralne duszpasterzy, upowszechnianie zasad i nowoczesnych metod działalności duszpasterskiej Kościoła oraz promowanie i wspieranie dialogu między teologami a praktykami pastoralnymi.

Aktualności

Zaproszenie na Jubileusz ks. Ostrowskiego

W imieniu Instytutu Teologii Praktycznej i społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszam do udziału w Jubileuszu ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego.

Życzenia Wielkanocne 2022

Szanowni i Drodzy Teolodzy Pastoraliści, Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył (J 20, 8). Z okazji uroczystości ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO,

Życzenia na Boże Narodzenie 2021

Członkowie i sympatycy Polskiego  Stowarzyszenia Pastoralistow, z okazji Świat Bożego Narodzenia przekazuje Wszystkim serdeczne życzenia  wielu łask, szczególnie wielkiej wiary w nieustanna obecność Boga i doświadczania Jego Miłości. Podążając drogą

KAI o naszym spotkaniu nt. synodalności

Historyczne i teologiczne podstawy synodalności, stan Drogi Synodalnej w Niemczech oraz wyzwania procesu synodalnego w Polsce – były tematem sympozjum zorganizowanego w sobotę w formule online przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów.

Kim jesteśmy?

Akademicy

Jesteśmy związani
z największymi w Polsce ośrodkami teologicznymi.

Duszpasterze

Dla wielu z nas duszpasterstwo parafialne jest codziennością.

Ewangelizatorzy

Z zapałem angażujemy się
w działalność lokalnych wspólnot kościelnych.

Eksperci

Stanowimy ważny głos doradczy dla biskupów diecezjalnych
i Konferencji Episkopatu Poski.

Co robimy?

Zjazdy

Podczas corocznych spotkań oraz zjazdów, konferencji i sympozjów podejmujemy aktualne tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami teologii pastoralnej oraz duszpasterstwa parafialnego.

Publikacje

Publikujemy i wspieramy wydawnictwo literatury naukowej, w tym serii wydawniczych, popularyzujących najnowsze badania w obszarze teologii praktycznej.

Czasopisma

Nasi członkowie są autorami
i redaktorami wysoko punktowanych czasopism naukowych, m.in. Warszawskich Studiów Pastoralnych, Studiów Pastoralnych czy Roczników Pastoralno-Katechetycznych.