Publikacje

Pandemia jako „znak czasu” dla Kościoła w Polsce

Redakcja: M.J. Tutak, T. Wielebski
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Warszawa, 2021, ss. 270
 

Seniorzy wyzwaniem dla Kościoła w Polsce

Redakcja: M.J. Tutak, T. Wielebski
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Warszawa, 2019, ss. 395
 

Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian

Redakcja: P. Ochotny, T. Wielebski, M.J. Tutak
Wydawnictwo „Gotów”
Warszawa, 2018, ss. 480
 

Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła

Redakcja: W. Przygoda, M. Fiałkowski
Wydawnictwo Naukowe KUL
Lublin, 2015, ss. 262
 

Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary

Redakcja: W. Przygoda, K. Święs
Wydawnictwo Naukowe KUL
Lublin, 2013, ss. 388
 

Świadectwo w służbie ewangelizacji

Redakcja: W. Przygoda
Wydawnictwo Naukowe KUL
Lublin, 2012, ss. 33
 

Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce
na wyzwania współczesności

Redakcja: W. Przygoda, E. Robek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Sandomierz, 2011, ss. 496