Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów skupia teologów i przedstawicieli innych dziedzin naukowych, osoby duchowne i świeckie, z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, podejmujących działalność naukowo-badawczą dotyczącą teologii pastoralnej.

Stowarzyszenie organizuje coroczne sympozja naukowe, podejmując interdyscyplinarną refleksję dotyczącą rozeznawania i interpretowania sytuacji społeczno-kulturowej i religijnej, oceny prowadzonej działalności duszpasterskiej pod kątem wierności podstawom biblijno-teologicznym i pozateologicznym, jak też proponując kierunki działań na przyszłość. Jego przedstawiciele biorą aktywny udział w pracach Komisji Duszpasterstwa KEP przygotowującej program duszpasterski dla Kościoła w Polsce.

Stowarzyszenie ma własną serię wydawniczą TEOLOGIA PASTORALNA W POLSCE. W ostatnich latach wydano w niej wieloautorskie monografie naukowe: Seniorzy wyzwaniem dla Kościoła w Polsce (2019); Pandemia jako „znak czasu” dla Kościoła w Polsce (2021). Obecnie przygotowywane są monografie: o synodalności i migracjach zewnętrznych jako wyzwaniach dla Kościoła w Polsce oraz słownik teologii pastoralnej.

Stowarzyszenie dba także o kształcenie pastoralne osób duchownych i świeckich, upowszechniając normy i zasady oraz nowoczesne metody działalności duszpasterskiej, a także promując i wspierając dialog między pastoralistami i praktykami duszpasterskimi.