Życzenia dla bpa Wiesława Śmigla

„Biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4, 32).” Evangelii Gaudium 31. Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, profesorowi teologii pastoralnej i członkowi naszego Stowarzyszenia życzymy wielu Bożych łask w dziele pasterzowania diecezją toruńską. Niech kierując się miłością […]