Zjazdy

Warszawa, 19-20 IX 2022
MIGRACJE ZEWNĘTRZNE WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE

Online, 5 XII 2021
SYNODALNOŚĆ KONSTYTUTYWNYM WYMIAREM KOŚCIOŁA

Online, 21 XI 2020
ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA  W POLSCE

Poznań, 12-14 V 2019
MODEL DUSZPASTERSTWA LUDZI STARYCH 

Licheń, 23-24 IV 2018
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY W POLSCE

Toruń, 24-25 IV 2017
FORMACJA PASTORALNA KLERYKÓW